Arkiv: March 2017

Besøk hovudstaden i påsken

I perioden 7. - 17. april tilbyr STORDFLYET.NO ein ekstra hyggeleg pris mellom Stord og Oslo

Frekvensauke på Osloruta

Stordflyet aukar frekvensen på Osloruta. Frå og med 21. april d.å. vert det 12 rotasjonar pr. veke på denne ruta mot 11 i dag. Det vert no sett opp ein ekstra rotasjon på søndagar.