Billettyper

Personalet i Bornholmerflyet.dk

Regler og billetter

God

Betalast ved bestilling. Billettprisen inkluderer 8 kg handbagasje. Ombooking av billett er tillate innan fyrste avgang mot eit endringsgebyr på kr. 500,-  per person per strekning. Ved  ombooking til ein dyrare prisklasse  betalast differansen mellom den gamle prisen og den nye + endringsgebyret. (Det er ikkje høve til å nedgradere billetten).

Born (2-15) betalar 75% av billettprisen. Rabatten omfattar ikkje skatter og avgifter. Spedborn (0-24 mnd) som ikkje har eige sete reiser gratis. Billettprisen kan ikkje refunderast.

Betre

Betalast ved bestilling. Det er 24 timars angrerett så lenge det ikkje er meir enn 24 timar mellom bestillingstidspunktet og fyrste avgang. Billettprisen inkluderer 8 kg håndbagasje, samt 1 stk innsjekka kolli (maks vekt 23 kg). Ombooking av billett er tillate før fyrste avgang mot eit endringsgebyr på kr. 200,- per person per strekning. Ved  ombooking til ein dyrare prisklasse  betalast differansen mellom den gamle prisen og den nye + endringsgebyret. (Det er ikkje høve til å nedgradere billetten).

Namneendring på billetten er tillate innan fyrste avgang mot eit endringsgebyr på kr. 200,- per person per strekning. Born (2-15) betaler 75 % av billettprisen. Rabatten omfattar ikkje skattar og avgifter. Spedborn (0-24 mnd) som ikkje har eige sete, reiser gratis. Billettprisen kan ikkje refunderast.

Full Flex

Belastes ved bestilling, endring tillatt, ubenyttede billetter refunderes. Barn (2-15) betaler 67 % av billettprisen. Rabatten omfatter ikke skatter og avgifter. Spedbarn (0-24 Mdr.) som ikke har eget sete, reiser gratis. Gjelder for flyvninger operert av Stordflyet.no/DAT. Det er tillatt å medbringe 1 stk. innsjekket bagasje på maks. 23 kg og 8 kg håndbagasje.

Kampanje

Belastes ved bestilling. Endring og refundering er ikke tillatt, ubenyttede billetter refunderes ikke. Ingen barnerabatt . Spedbarn (0-24 Mdr.) som ikke har eget sete, reiser gratis. Gjelder for flyvninger operert av Stordflyet.no/DAT. Kun skatter og avgifter blir refundert. Det er tillatt å medbringe 1 stk. 8 kg håndbagasje.

Student/Ungdom

Gjelder for unge under 26 og/eller fulltidsstudenter og vernepliktige til og med 31 år. Gyldig studiekort/vernepliktsbevis skal fremvises. Manglende legitimasjon/berettigelse kan føre til at du blir nektet ombordstigning og må kjøpe ny billett. Billetten kan ikke fullt refunderes etter angrefristen på 24 timer. Ved annullering etter fristens utløp refunderes kun skatter og avgifter. Denne billett kan endres mot gebyr på 200 kroner pr. strekning og eventuelt differanse i pris. Navneendring koster 200 kroner pr. person pr. strekning (billetten må være ubenyttet). Endringer skal være foretatt senest 30 minutter før avreise og innenfor Ruteavdelings åpningstider. Gjelder for flygninger operert av Stordflyet.no/DAT. Det er tillatt å medbringe 1 stk. innsjekket bagasje på maks. 23 kg og 8 kg håndbagasje.

UM

Spesialpris for uledsaget barn 5-11 år (12-15 år hvis ønsket). Våre fly har en begrensning på totalt 3 uledsagede barn pr. avgang, og billetten kan ikke bestilles online. Billetten kan endres mot et gebyr på 200,00 kroner og det er kun skatter og avgifter der kan refunderes. Gjelder for flyvninger operert av Stordflyet.no/DAT. Det er tillatt å medbringe 1 stk. innsjekket bagasje på maks. 23 kg og 8 kg håndbagasje.

Mer informasjon / bestilling: rute@dat.dk el. Tlf.: + 47 53 40 37 07

Honnør/Senior

Gjelder for pensjonister over 67 år i Norge, og for personer med honnørkort. Billetten er å betrakte som en Full Flex billett (gjeldende opp til 30 dager etter opprinnelig avreisedag). Dette betyr at endring og refundering tillates. Billetten inkluderer et stk. bagasje á maksimum 23 kg samt 8 kg håndbagasje.

Først til møllen (Kampanje)

Hver måned legger Stordflyet.no/DAT ut “Først til møllen” billetter til 349 kroner pr. stk. inklusive skatter og avgifter.

Først til møllen-billetter kan bookes på følgende ruter:

  • Stord – Oslo
  • Oslo – Stord

Først-til-møllen billetter kan bookes her. Salget starter 1. dag i hver måned kl. 00:01 og slutter 6. dag i måneden, eventuelt før hvis det blir utsolgt.

Kampanjebilletter gjelder kun til reise den etterfølgende måneden. Det betyr at billetter booket i f.eks. juni kun kan brukes til reise i juli.

Belastes ved bestilling. Endring og refundering er ikke tillatt, ubenyttede billetter refunderes ikke. Ingen barnerabatt . Spedbarn (0-24 Mdr.) som ikke har eget sete, reiser gratis. Gjelder for flyvninger operert av Stordflyet.no/DAT. Kun skatter og avgifter blir refundert. Det er tillatt å medbringe 1 stk. 8 kg håndbagasje.