Servering ombord

Gratis kaffe, te og sjokolade.

Frukost på alle morgenavganger før 08:00 og vestlandslefse på avganger etter 08:00.

Servering ombord