FØRST TIL MØLLA

Kvar månad legg DAT ut først-til-mølla-billettar til 349 kroner pr. person pr. veg inklusive skattar og avgifter.

Først-til-mølla-billettar kan tingast på desse rutene:

  • Stord–Oslo
  • Oslo-Stord

Først-til-mølla-billettar kan tingast her. Salet startar 1. hverdagen i kvar månad kl. 12:00 og sluttar 6. dagen i månaden, eventuelt før dersom billettane blir utselde.

Kampanjebillettar gjeld berre reiser i månaden etter. Det vil seie at billettar som t.d. er tinga i juni, berre kan brukast til reiser i juli.

Ting billetten din her.