Servering ombord

Det er for tida ingen servering ombord på Stordflyet grunna Covid-19.