Servering ombord

Vi serverar frukost på 06:55-morgonavgongar og Vestlandslefsa på avgangar etter klokka 08:00 i tillegg til gratis vatn, kaffi og te.