Sponsoravtalar

Hva støtter vi?

Stordflyet.no/DATs sponsoravtaler er ofte forbundet med idrett og kultur.

Hva støtter vi med?

Som utgangspunkt gir Stordflyet.no/DAT kun sponsoravtaler i form av flybilletter til ruten Stord – Oslo.

Utvelgelsesprosessen

I vårt sponsorutvalg tar vi hvert år, i henholdsvis mai og november, stilling til hvilke formål vi støtter.

Når vi har mottatt søknaden din, vil vi vurdere den på nestkommende utvalgsmøte. Heretter vil du motta et skriftlig svar innenfor 2 uker. Har du ytterligere spørsmål, kan du henvende deg til marketing@dat.dk.

Hvordan søkes det?

Hvis du ønsker å søke om en sponsoravtale hos Stordflyet.no/DAT, skal du fylle ut nedenstående skjema. Det er et krav at søkeren beskriver hvorfor Stordflyet.no/DAT skal sponse nettopp deg og hvilke muligheter du/dere har for å vise at vi er deres sponsor.

Betingelser for sponsoravtalen

Mottakere av sponsoravtaler skal stille seg til rådighet for Stordflyet.no/DAT etter nærmere avtale.

F.eks.:

  • hjelpe med utdeling av flyers og annet reklamemateriale i rimelig omfang
  • benytte klær med reklamer for Stordflyet.no/DAT
  • bli fotografert til offentliggjøring av sponsoravtalen
  • delta aktivt i PR for Stordflyet.no/DAT
  • opptre som en god og verdig ambassadør for Stordflyet.no/DAT

Avtalen

Alle avtaler er tidsbegrenset og fastlagte. De skal bekreftes skriftlig for å være gyldige. Stordflyet.no/DAT kan aldri stilles til ansvar eller på annen måte gjøres til gjenstand for erstatning i forbindelse med en sponsoravtale. Stordflyet.no/DAT kan si opp avtalen med 30 dagers varsel, eller hvis betingelsene som beskrevet ovenfor ikke oppfylles.

Søknadsskjema

For å komme i betraktning til en sponsoravtale, skal nedenstående søknadsskjema fylles ut:

Navn på søker:*

 

Kontaktperson navn:*

Kontaktperson e-post:*

Kontaktperson telefon:*

 

Ønsket antall billetter:*

 

Formålet med sponsoravtalen:*

Informasjon om klubb/forening og om arrangementet som ønskes sponset:*

Forventet utbytte for Stordflyet.no/DAT - hvordan vil du eksponere oss?*

Søkes det om støtte fra andre, angis disse her: