Ungdomsbillett og Seniorbillett

Ungdomsbillett og Seniorbillett

SENIORBILlETT I NOREG

Du kan få seniorbillettar på norske innanlandsruter når du er over 67 år og/eller har honnørkort. Du skal kunne framlegga bilet-legitimasjon og/eller honnørkortet ved ombordstigning av flyet. Seniorbillettar er tilgjengeleg på innanlandsruter mellom Stord-Oslo v.v.

 Låge billettprisar med seniorbillett:

  • Stord – Oslo: 799 NOK

INKLUDERT I FLYBILLETTEN

  • Valfritt sete
  • Handbagasje (8 kg)
  • 1 stk. innsjekka bagasje (23 kg)
  • 24 timars  angrefrist – så lenge det er meir enn 24t til avreise

*Når du reiser på ein seniorbillett, kan du gjera endringar (t.d. dato- eller namneendring) eller få billettprisen refundert helit inntil 24 timar før planlagt avreisetidspunkt.

UNGDOMSBILLETT I NOREG

Unge frå 12 år og til og med 17 år på ruteflyging i Noreg kan også flyge på studie/ungdomsbillettar. Du skal kunne framlegga aldersbevis ved ombordstigning av flyet, som til dømes bankkort. Ungdomsbillettar er tilgjengeleg på innanlandsruter Stord-Oslo v.v.

Låge billettprisar med ungdomsbillett:

  • Stord – Oslo: 599 NOK

INKLUDERT I FLYBILLETTEN

  • Valfritt sete
  • Handbagasje (8 kg)
  • 1 stk. innsjekka bagasje (23 kg)

*Studie/ungdomsbillettar kan ikkje endrast (datp eller namneendring) eller refunderast.