VÅRE BILLETTYPAR

Vi tilbyr forskjellige billettypar, så kan du velje den som passar best for deg. Få bl.a. full fleksibilitet med våre FULL FLEX billettar.

Billettypar

SUPER FLEX

FULL
FLEX

BEDRE

GOD

Fritt setevalg

Ja

Ja

Ja

Ja

Håndbagasje (8 kg)

Ja

Ja

Ja

Ja

1 stk. innsjekka bagasje (23 kg)

Ja

Ja

Ja

Tilkjøp 300 DKK per flystrekning

Ombooking (oppgradering)

Ja

Ja

200 DKK + prisforskjell per flystrekning

500 DKK + prisforskjell per flystrekning

Ombooking (nedgradering)

Ikkje mogleg

Ikkje mogleg

Ikkje mogleg

Ikkje mogleg

Navneendring

Ja

Ja

200 DKK + prisforskjell per flystrekning

Ikkje mogleg

24 timars angrerett

Ja 

Ja

Ja

Ja

Full refundering av ubenytta billett*

Ikkje mogleg 

Ja (opp til 2 mnd. etter planlagt avreisedato)

Ikkje mogleg

Ikkje mogleg

Billettypar

SENIOR

STUDENT

CAMPAIGN

Fritt setevalg

Ja

Ja

Ja

Håndbagasje (8 kg)

Ja

Ja

Ja

1 stk. innsjekka bagasje (23 kg)

Ja

Ja

Tilkjøp 300 DKK per flystrekning

Ombooking (oppgradering)

Ja (inntil 24 timar før planlagt avreisetidspunkt)

Ikkje mogleg 

Ikkje mogleg 

Ombooking (nedgradering)

Ikkje mogleg 

Ikkje mogleg 

Ikkje mogleg 

Navneendring

Ja (inntil 24 timar før planlagt avreisetidspunkt)

Ikkje mogleg 

Ikkje mogleg 

24 timars angrerett

Ja

Ja

Ikkje mogleg 

Full refundering av ubenytta billett*

Ikkje mogleg 

Ikkje mogleg 

Ikkje mogleg 

* På skandinaviske ruter kreves eit administrasjonsgebyr på DKK 45,00 pr. flygning for behandling av refusjon. Dersom det samla beløpet som skal tilbakebetalast, er mindre enn det samla administrasjonsgebyret, utbetales det ingen refusjon.

Endringar betales pr. person, kvar veg. Ovenstående gjeld for alle innenriksflygningar i Danmark og Norge.

Bemerk, at seniorbillettar har same ovenstående vilkår som FULL FLEX (unnteke at refusjon og endringar skal skje seinast 24 timar før avreise), UM-billett har same vilkår som BEDRE  og student og kampanjebillettar har same vilkår som GOD (ikkje moglegheit for ombooking)

Korleis annullerer/refunderer eg min billett? Les meir her

 

BARNEBILLETT (2-15 år)

Barn mellom 2 og 15 år betalar ikkje full billettpris når dei reiser saman med ein vaksen. Dei har framleis moglegheit til å velje mellom forskjellige billettypar og betalar dermed følgjande prosentsats av billettprisane:

  • GOD: 75 % av billettprisen
  • BEDRE: 75% av billettprisen
  • FULL FLEX: 75% av billettprisen

Rabattane omfattar ikkje skatter og avgifter. Personer frå 16 år skal bestille vaksenbillett.

Om barnet ditt skal reise åleine, kan du bestille ein UM billett (uledsaga barn)

Spedbarn under 2 år reiser gratis

Spedbarn under 2 år, som ikkje opptek eige sete, reiser gratis med ein vaksen på alle billettypar. Du vil få utdelt eit spesielt sikkerhetsbelte til spedbarnet.

Spedbarn skal alltid reise med ein vaksen, og det er kun lov med eitt spedbarn pr. vaksen. DAT tek forbehold for maksimalt 3 spedbarn pr. avgang. Det er ikkje tillete for spedbarn å benytte bilstol under start og landing på DAT-flygningar.

Seniorbillettar med særlege fordelar

Seniorbillettar i Norge

Du kan få seniorbillettar på norske innenriksruter når du er over 67 år, eller har eit honnørkort. Du skal kunne vise fram ID med bilete og/eller honnørkort ved boarding av flyet. Seniorbillettar er tilgjengelege på innenriksruta mellom Stord – Oslo og Florø – Oslo.

Ungdomsbillett

Unge frå 12-17 år kan bestille ungdom/studentbillett på innenriksflygningar i Norge. Du skal kunne vise fram legitimasjon ved boarding av flyet. Ungdom/studentbillettar er tilgjengelege på innenriksrutene Stord-Oslo og Florø-Oslo.